Nauka online - wybrane kursy, platformy

branża
instytucja
Znaleziono wszystkich: 7
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu opieki nad dzieckiem, udzielania pierwszej pomocy, organizowania czasu i dopełniania formalności przy zatrudnianiu niani. Ponadto nabywanie kompetencji niani lub opiekunki oraz praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy niani lub opiekunki.
Głównym celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji potrzebnych w opiece i pracy z dziećmi (np. jako rodzić czy niania) oraz nabywanie kompetencji odpowiedzialnego opiekuna.
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju oraz praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju. Celem jest także nabywanie kompetencji opiekuna oraz praktyczne opanowanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu psychopedagogicznych podstaw rozwoju jednostki, rozwoju dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa i stymulowania jego wszechstronnego rozwoju, nabywanie kompetencji opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym.
Głównym celem szkolenia jest poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia oraz doskonalenie kompetencji dziennego opiekuna umożliwiających realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
Głównym celem szkolenia jest poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy słuchaczy (opiekunów w żłobku lub klubie dziecięcym) z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia. Ponadto doskonalenie kompetencji umożliwiających realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.
Polityka Prywatności