Szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

Strona www: niania.pro/

Głównym celem szkolenia jest poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia oraz doskonalenie kompetencji dziennego opiekuna umożliwiających realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.


Polityka Prywatności