Kurs Pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Strona www: pedagogika.pro/

Kurs jest adresowany do mistrzów – właścicieli i pracowników zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych, instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakładach pracy. Kurs jest prowadzony metodą hybrydową.


Polityka Prywatności